Ny hona introducerad i vårt katteri

20. Jun, 2021

"Julia" knyter ihop vår historia med vår framtid

Wild Wilmas Euphoria (EXO g 01 21 62) är inte bara ovanlig för att hon är blåsköldpadds exotic och van, (den senaste som registrerades i Sverak 2014 från, Florindos, katteri).
Med Euphoria får vi in bra linjer i stamtavlorna samtidigt som hon är barnbarn till vår ”Valle” (Asteras Velvet Revolver).
Dessutom sluts cirkeln då hon i tionde led är släkting till de linjer och första kull vi startade vår uppfödning med.
Det kanske påverkar mindre idag men har ett stort känslomässigt värde för oss då cirkeln sluts 36 år senare.
För oss kommer Euphoria dessutom bli ett fint tillskott till vår framtida exoticuppfödning.
Tack för förtroendet Gunilla Holm och Wild Wilmas.

Wild Wilmas Euphoria EXO g 01 21 62

Intresserad av katt från oss?

Stamnamnet Tashmoores har funnits i vår ägo sedan mitten av 1980-talet. Efter två årtionden med katt men utan kullar har vi gjort en blygsam comeback som uppfödare.

Vi är medlemmar i Östkatten, (Sverak) och följer deras stadgar och regler. Det är en trygghet både för dig som köpare och oss som uppfödare.

Alla katter har ett värde men vi tror på idén att genom stambokföring förebygger vi tillsammans mycket av den oserösitet som idag finns när människor exploaterar djur.
Sköter du dina fyrbenta vänner kan du vara transparent. Dålig djurhållning, smuggling av djur, okontrollerad avel finns det tyvärr alldeles för mycket av idag.
Det är viktigt för dig som köpare att kunna tacka nej om din magkänsla inte är bra när du tittar på katt. Köp aldrig en katt för att det är "synd" om den. Då gynnar du i längden fel sorts uppfödare.

Som för de flesta andra är våra katter i första hand familjemedlemmar. Vårt mål är att kunna bidra med det vi kan för att utveckla kattrasen och det underbara sätt de har. Det var precis det som vi själva först föll för.

Tashmoores
Krusenhofsvägen 26
616 32 Åby
0768-408120

Välkommen!

Susanne och Ulf Stråhle med familj.

Tashmoores Here she comes again, PER f

d'Eden Lover Impy EXO n

Asteras Velvet Revolver, EXO a 03

Tashmoores Cherry Blossom PER f

SVERAK-Diplomerade uppfödare

Efter utbildning genom vår kattklubb Östkatten är vi båda, Susanne och Ulf Stråhle diplomerade uppfödare inom Sverak.

Det innebär inte att våra katter på något sätt är bättre än andra uppfödares. Men att vi har god kunskap om det regelverk som gäller och att vi ska verka för god katthållning, verka för kattsporten och vara en bra representant för seriös kattuppfödning.

Från årsskiftet kommer motsvarande utbildning vara ett grundkrav för att få föda upp katter för nya stamnamnsinnehavare.

Här är alla diplomerade uppfödare i Sverak.

https://www.sverak.se/wp-content/uploads/2021/06/Diplomerade-uppfodare-juni.pdf

Tillstånd för verksamhet från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har bifallit vår ansökan att bedriva uppfödning av katt. Något som krävs om man föder upp katter med fler än två kullar per år, enligt nya direktiven från Jordbruksverket.  "Länsstyrelsen bedömer att kraven i 6 kap. 4§ djurskyddslagen (2018:1192) är uppfyllda".