Uppfödning är att låna erfarenheter, bidra och lämna vidare

Att föda upp innebär glädje, ansvar och omdöme. Du köper in linjer som du tror på, bidrar med det som du anser kan förbättras på dem, om teorierna stämmer i praktiken, kanske det du hoppats på blir verklighet.
Ett arv att lämna vidare till någon annan ansvarsfull person.
De linjer vi har valt att bygga på är i grunden mest amerikanska som förvaltats väl och utvecklats av duktiga svenska uppfödare. Vi är mycket tacksamma mot dem som gjorde det möjligt att starta om på nytt efter att vår uppfödning legat nere i drygt 21 år.

Då våra katter i första hand är familjemedlemmar kommer det inte bli någon stor verksamhet, vi planerar en till två kullar per år. 
Vi hoppas du gillar det du ser.